Overblog
Edit post Folge diesem Blog Administration + Create my blog
Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Một vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm khi triển khai các dự án tại Việt Nam là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được coi là công cụ thu hút đầu tư nước ngoài. Trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập dự án đầu tư mới thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Về công ty:

 • Chấp hành các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký, nộp thuế theo kê khai;
 • Hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Về dự án đầu tư mới:

 • Dự án đã được cấp đăng ký đầu tư đầu tiên chứng nhận từ ngày 01 tháng 1 st  năm 2014 và tạo ra doanh thu kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đó;
 • Dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc về Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ ngày 01 tháng 1 st  năm 2014;
 • Đầu tư độc lập dự án từ các dự án của công ty điều hành (bao gồm cả dự án đầu tư có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc về Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ ngày 01 tháng 1 st  năm 2014 để thực hiện dự án độc lập này.

Dự án đầu tư mới không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật;
 • Dự án đầu tư hình thành từ chuyển đổi sở hữu (bao gồm thực hiện dự án đầu tư mới bằng tài sản, địa điểm, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh và mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Miễn thuế, giảm thuế:

 • Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với:
  • Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu kinh tế, khu công nghệ cao;
  • Các dự án đầu tư mới về khoa học, công nghệ và cơ sở hạ tầng;
  • Các dự án đầu tư mới về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải;
  • Dự án đầu tư mới sản xuất các sản phẩm thuộc Danh mục nông sản ưu tiên.
 • Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo đối với:
  • Dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 • Miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với:
  • Dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
  • Dự án đầu tư mới sản xuất: thép cao cấp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, máy móc, thiết bị phục vụ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thiết bị tưới, tiêu, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; phát triển các ngành, nghề thủ công truyền thống;
  • Dự án đầu tư mới thực hiện trong các Khu công nghiệp (trừ các khu công nghiệp có điều kiện thuận lợi).

Source link

Diesen Post teilen
Repost0
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post