Overblog
Edit post Folge diesem Blog Administration + Create my blog
Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Dịch vụ bảo hiểm xã hội cho người lao động là mối quan tâm của người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp. Thực hiện nghĩa vụ này một cách hợp pháp không chỉ là nghĩa vụ của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật BHXH 2014 thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc. Các đối tượng chi tiết được quy định tại Điều 2:

Dịch vụ bảo hiểm xã hội
Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Nhân viên:

 • Công dân Việt Nam:
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc hợp đồng theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; bao gồm hợp đồng lao động do người sử dụng lao động ký với người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;
 • Người quản lý hưởng lương của doanh nghiệp.
 • Nhưng người nước ngoài:
 • Người làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.

Nhà tuyển dụng:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân khác thuê, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
 • Cơ quan nước ngoài, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 15/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, BHXH bắt buộc bao gồm:

 • Chế độ ốm đau;
 • Chế độ thai sản;
 • Chế độ tai nạn lao động;
 • Chế độ bệnh nghề nghiệp;
 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ tử tuất.

Sổ BHXH là căn cứ để theo dõi việc đóng và hưởng các chế độ BHXH.

Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu bao gồm:
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
 • Bản kê khai của từng nhân viên.
Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất, bị hỏng bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người lao động;
 • Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.
Hồ sơ điều chỉnh thông tin bao gồm:
 • Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân;
 • Sổ bảo hiểm xã hội;
 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến thông tin điều chỉnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp ký hợp đồng lao động thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ.

Thời gian cấp BHXH:

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội đồng ý cấp sổ bảo hiểm xã hội:

 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lần đầu;
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp lại. Trường hợp việc xác minh phức tạp thì thời hạn không quá 45 ngày;
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối cấp sổ bảo hiểm xã hội thì phải có văn bản và nêu rõ lý do.

Các dịch vụ bảo hiểm xã hội tại ketoanmvb:

 • Tư vấn các quy định, thủ tục pháp lý về BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động;
 • Tư vấn các hồ sơ, tài liệu liên quan đến BHXH;
 • Đại diện cho khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn luật có liên quan.

Source link

Diesen Post teilen
Repost0
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post