Overblog
Edit post Folge diesem Blog Administration + Create my blog
Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Thành lập công ty Logistics

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã và đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài do tốc độ tăng trưởng phát triển được dự đoán là 12% / năm từ nay đến năm 2020 và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 623 tỷ USD vào năm 2020. đi kèm với sự tăng trưởng phi thường này, với nỗ lực phát triển kinh tế đủ điều kiện và tối đa hóa lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất. Do đó, nhu cầu thành lập công ty Logistics tại Việt Nam tăng đột biến trong thời gian gần đây, điều này được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Để cung cấp những thông tin quan trọng về thủ tục thành lập  công ty, một tổ chức kinh doanh hoạt động Logistics, Ketoanmvb xin cung cấp cho Quý khách hàng những điều kiện cũng như thủ tục để nhà đầu tư có thể kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

Thành lập công ty Logistics tại Việt Nam
Thành lập công ty Logistics tại Việt Nam

Cơ sở pháp lý :

 • Sự gia nhập giữa Việt Nam và WTO;
 • Luật Đầu tư 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP;
 • Nghị định số 118/2015 / NĐ-CP;
 • Nghị định số 163/2017 / NĐ-CP.

Công ty có vốn đầu tư trong nước

Điều hợp lý là thành lập công ty Logistics có vốn đầu tư trong nước sẽ đơn giản hơn nhiều so với thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu nhà đầu tư trong nước thành lập công ty 100% vốn trong nước, ngoài việc thực hiện thủ tục thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP, nhà đầu tư phải được nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh một số dịch vụ Logistics - Các cơ quan được ủy quyền tùy theo dịch vụ cung cấp như: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam,…

Các bước thành lập bao gồm:

Bước 1:  Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Bài báo của Hiệp hội;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông (đối với công ty TNHH nhiều thành viên đối với công ty cổ phần);
 • Các bản sao hợp pháp một trong số:
  • Cá nhân: Giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu hợp lệ;
  • Tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương, Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo ủy quyền và giấy ủy quyền đối với người thành lập là tổ chức.
 • Quyết định góp vốn nếu thành viên là tổ chức
 • Giấy ủy quyền cho Ketoanmvb.

Bước 2 : Thông báo thông tin thành lập (nội dung Giấy chứng nhận tổ chức kinh doanh và thông tin ngành, nghề kinh doanh.)

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận tổ chức doanh nghiệp, công ty phải công bố rộng rãi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3 : Tạo con dấu công ty và khắc dấu công ty

Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận tổ chức kinh doanh. Ketoanmvb có trách nhiệm tạo con dấu mới và thông báo mẫu con dấu cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Công ty sau khi thành lập cần phải xin Giấy phép kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về Logistics. Do đó, tùy thuộc vào ngành Logistics mà công ty đã quyết định, công ty phải đáp ứng các điều kiện cụ thể của ngành đó, được công bố công khai trong Tổ chức kinh doanh quốc gia về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1 : Nhà đầu tư đăng ký thông tin dự án trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cho phép thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân); bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư là tổ chức).
 • Đề xuất đầu tư nêu rõ: (các) nhà đầu tư vào dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương thức tăng vốn, địa điểm và thời hạn đầu tư, nhu cầu lao động, yêu cầu ưu đãi đầu tư, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
 • Bản sao các tài liệu sau đây: báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết của một tổ chức tài chính để cung cấp hỗ trợ tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; mô tả năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc không được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì bản sao hợp đồng thuê đất hoặc các giấy tờ khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng mặt bằng để thực hiện. dự án sẽ được đệ trình;
 • Thuyết minh ứng dụng công nghệ cho dự án theo yêu cầu;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu dự án được thực hiện theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bước 2 : Sau khi nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư tài khoản truy cập Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để giám sát tiến độ thực hiện.

Bước 3 : Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả lời kết quả hồ sơ, cập nhật tiến độ và cấp mã số dự án.

Trong thời hạn 35 ngày, kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sau đó nhà đầu tư tiến hành thành lập tổ chức kinh doanh theo các bước nêu trên.

Tương tự như đối với công ty 100% vốn đầu tư trong nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải xin Giấy phép kinh doanh đối với một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ Logistics. Tuy nhiên, có sự khác biệt về yêu cầu giữa công ty có vốn đầu tư trong nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực nhất định, được quy định trong các văn bản pháp luật cụ thể .

Lưu ý : Đối với dịch vụ Logistics mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải có Giấy phép kinh doanh như dịch vụ vận tải biển, dịch vụ xếp dỡ container - dịch vụ phụ trợ hàng hải ,…

Source link

Diesen Post teilen
Repost0
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post