Overblog
Edit post Folge diesem Blog Administration + Create my blog
Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Những thay đổi quan trọng đối với quy định về thuế

Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một số thay đổi quan trọng đối với các quy định về thuế trong 4 tháng đầu năm 2012 và đã ban hành Thông tư 06, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3, hướng dẫn chi tiết một số thay đổi chính đối với các quy định về thuế GTGT.

Những thay đổi quan trọng đối với quy định về thuế
Những thay đổi quan trọng đối với quy định về thuế

Chính phủ đã nhấn mạnh rằng VAT có thể thực thi đối với lãi suất từ ​​các hợp đồng cho vay giữa các tổ chức phi tín dụng. Hơn nữa, đã lập bảng biểu các trường hợp trong đó bên ủy quyền có thể kê khai thuế GTGT đầu vào của các chi phí do bên ủy quyền thanh toán và các trường hợp điển hình là thanh toán qua kênh ngân hàng.

 

Các biện pháp gần đây của Chính phủ đã bãi bỏ một số quy định như trong Thông tư 94/2010 / TT-BTC về việc tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu từ ngày 01/01/2012 đã làm thủ tục xuất khẩu nhưng thanh toán qua ngân hàng các kênh vẫn chưa được nhận. Tuy nhiên, các điều khoản khác của Thông tư 94 về hồ sơ hoàn thuế và hoàn thuế GTGT trong các trường hợp khác vẫn được áp dụng.

Một hướng dẫn cụ thể về các tài liệu hỗ trợ cũng đã được ban hành cho các dịch vụ xuất khẩu, trong đó thuế suất thuế GTGT 0% cuối cùng cũng có thể được áp dụng.

Những điểm thay đổi quan trọng khác là giá đất được trừ để xác định giá tính thuế GTGT được tính theo Nghị định 121 và Thông tư 06 trong các trường hợp:

  • Khoản thanh toán đầu tiên được quy định trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đến hạn sau ngày 1 tháng 3 năm 2012
  • Số tiền thanh toán nhận được trước tháng 3 năm 2012 không vượt quá 20% tổng số tiền thanh toán được quy định trong hợp đồng

Source link

Diesen Post teilen
Repost0
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post