Overblog
Edit post Folge diesem Blog Administration + Create my blog
Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Chính sách thuế thuận lợi cho một số đối tượng tổ chức, cá nhân

Ngày 21/6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 8 đã thông qua Nghị quyết số 29/2012 / QH13 nhằm ban hành một số chính sách thuế nhằm “tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân”.

Chính sách thuế thuận lợi cho một số đối tượng tổ chức, cá nhân
Chính sách thuế thuận lợi cho một số đối tượng tổ chức, cá nhân

Các chính sách ưu đãi về thuế bao gồm giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2012 cho các doanh nghiệp sau:

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN), không bao gồm DNVVN kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Doanh nghiệp hạng nhất, doanh nghiệp hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty
  • Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động sản xuất, chế biến, xử lý: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày và linh kiện điện tử;
  • Doanh nghiệp xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

 

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nêu dưới đây sẽ được miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2012:

  • Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhà trọ cho người lao động, công nhân, sinh viên
  • Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ nhà trẻ
  • Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống với điều kiện hộ gia đình, cá nhân đó duy trì giá dịch vụ như cuối năm 2011

Đồng thời, miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và hoạt động kinh doanh thuộc bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân Số 04/2007 / QH12.

Source link

Diesen Post teilen
Repost0
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post