Overblog
Edit post Folge diesem Blog Administration + Create my blog
Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Thu nhập chịu thuế từ lãi tiền gửi

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, thu nhập từ lãi tiền gửi và tiền cho vay - bao gồm lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác - sẽ phải chịu phí doanh nghiệp thuế thu nhập.

Thu nhập chịu thuế từ lãi tiền gửi
Thu nhập chịu thuế từ lãi tiền gửi

Điều này được quy định tại Nghị định số 112/2011 / CĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 244/2008 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp .

Theo Nghị định này, thu nhập từ bán ngoại tệ và tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản phải trả có nguồn gốc cuối năm tài chính cũng thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản hình thành. tài sản không sử dụng vào mục đích kinh doanh).

Ngoài thu nhập, Nghị định cũng quy định các loại thu nhập chịu thuế như sau: Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (không bao gồm bất động sản), giấy tờ có giá khác, thu nhập từ sở hữu trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. , hoặc cho thuê tài sản dưới mọi hình thức.

Nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2012 và áp dụng cho các kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi.

Source link

Diesen Post teilen

Repost0
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:

Kommentiere diesen Post